Leasingtyper

Hvor går grænsen mellem billeje og billeasing. Se vore kommentarer.

Leje

Leasing vs. leje. I ordets egentlige forstand kan leasing betragtes som "forpagtning". Ordet forpagtning bruges inden for landbruget, når en personer lejer et stykke jord af en anden for f.eks. at kunne dyrke det. I sin oprindelige form var leasing knyttet til det at eje, forvalte og benyttelses rettigheder til et jordstykke.

Ved leje i dag omfater en leje aftale - ud over den rent finansielle del - også fuld service, vedligeholdelse, forsikring, løbende afgifter osv. Man har sådan set taget alle løbende omkostninger med i den samlede pakke, således at lejetager blot skal forholde sig til f.ek.s eet månedlig beløb, der dækker det hele.

Grænsen mellem operatinonel leasing og leje er flydende. Ved operationel leasing kan man medtage en del af de løbende omkostninger ved leasingaktivet med i leasingydelsen, men stadig bevare kundens foroligtelse til at deltage i genplaceringen af leasingaktivet i efter leasingperioden, hvis man måtte ønske dette i en leasingaftale.

 

Når man taler om leje er dette helt udelukket. Udlejer har det fulde operationelle ansvar. Udlejning indebærer også, at man ikke nødvendigvis skal have en ny bil til rådighed som lejer, men må tage sig til takke med en brugt bil.

Billeje kan være korttids- såvel som langtidleje. Typisk vil man vælge korttidsleje på f.ek.s 3 måneder, hvis man vil stille en firmabil til rådighed for en nyansat sælger, der har en prøveperiode i ansættelsen på 3 måneder. Fordelen for virksomheden er denne, at man ikke er langtidsforpligtet, hvis medarbejderen ikke holder i jobbet.

Det kan også drje sig om en bundet projekt, der strækker sig over 9 måneder, hvor man har et midlertidigt kørselsbehov, der skal dækkes ind.

Den månedlige pris for leje af bil synes måske høj, men da lejeprisen indeholder alt - herunder også forsikring, ejerafgift mv, - kan det måske alligevel være fordelagtigt. Dette gør sig især gældende, hvis man ikke helt har afklaret den langsigtede virkning af sine dispositioner og ikke ønsker en langvarig forpligtelse.

Taler vi om leje er det som regel de egentlige udlejningsselskaber, der står for denne del af markedet. Det er sjældendt, at de finansielle leasingselskaber bevæger sig ud i leje, selvom de tilbyder operationelle leasingaftaler, der er tæt på lejebegrebet.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Billeasing.dk v/EuroCapital - Postboks 157 - 2860 Søborg

70203250

Mandag-Fredag: 9-16

Generel info

De viste leasingpriser er indsamlede data, som EuroCapital ikke kan garantere rigtigheden af, og påtager sig i den forbindelse intet ansvar.

---

Kalender

Templates in Time